Chuck Norris Killed Medusa with a round house Kick.

JokoJokes